Prowadzony przeze mnie gabinet to miejsce, w którym można w bezpiecznych warunkach zmierzyć się z trudnościami i kryzysami życiowymi, lepiej zrozumieć to, co się z nami dzieje oraz uzyskać profesjonalne wsparcie i pomoc.

Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby doświadczające:

 • – różnego rodzaju kryzysów życiowych
 • – trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • – niskiego poczucia własnej wartości
 • – smutku, bezradności, niezadowolenia z życia, poczucia beznadziejności, lęku
 • – trudności w przebiegu choroby nowotworowej i innych chorób somatycznych
 • – depresji
 • – zaburzeń lękowych (lęk uogólniony, fobia, lęk społeczny, napady paniki, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne)
 • – zaburzeń związanych z przeżytą traumą (m.in. zespół stresu pourazowego)
 • – zaburzeń adaptacyjnych
 • – innych trudności wpływających negatywnie na jakość życia
 • oraz wszystkich tych, którzy chcą lepiej poznać samych siebie i rozwijać swoje zasoby

Bogna Pisańczuk (Sobczak), psychoterapeuta/psycholog Pabianice