Nasz zespół

Bogna Pisańczuk (Sobczak)

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

Bogna SobczakJestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam studia magisterskie z zakresu psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz czteroletnie certyfikowane szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Poradni Psychologicznej Szpitala im. WAM w Łodzi oraz w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. W  Gabinecie Psychoterapii prowadzę psychoterapię pacjentów doświadczających różnego rodzaju kryzysów życiowych, cierpiących z powodu depresji, zaburzeń lękowych (lęku społecznego, napadów paniki, fobii, lęku uogólnionego), zaburzeń adaptacyjnych czy nadmiernego stresu.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa i Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Regularnie poszerzam swoje kompetencje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W czasie wolnym od pracy amatorsko biegam, czytam kryminały oraz prowadzę bloga o tematyce psychologicznej: zostalampsychologiem.pl

Ewelina Paul

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

Tytuł magistra psychologii zdobyłam w 2012 roku, studiując na Uniwersytecie Łódzkim (numer dyplomu: 195204). Umiejętności psychoterapeutki osób dorosłych szlifowałam podczas czteroletniego szkolenia w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie (status szkolenia: ukończone, status certyfikacji: w trakcie).

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in. podczas praktyk i wolontariatu w SPZOZ im. Babińskiego w Łodzi. Zajmowałam się również aktywizacją zawodową osób chorujących psychicznie, zagrożonych izolacją i wykluczeniem społecznym, w Środowiskowym Domu Samopomocy „Przystań” przy Stowarzyszeniu Pomost w Łodzi.

W Gabinecie Psychoterapii współpracuję z osobami doświadczającymi: zaburzeń nastroju, w tym stanów depresyjnych, lęków (lęku społecznego, napadów paniki, fobii, lęku uogólnionego), bólu o charakterze psychosomatycznym, kryzysów i trudnych doświadczeń życiowych.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa i Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Interesuje mnie rozszerzanie moich kompetencji w szkoleniach z zakresu terapii schematów czy opartej na akceptacji i zaangażowaniu (ACT) oraz mindfullness.

W wolnym czasie uwielbiam piec ciasta, żonglować słowem i dobrą kawę!

Magdalena Brzozowicz

Psycholog, psychoterapeuta, pedagog, filolog

Jestem absolwentką pięcioletnich magisterskich studiów z psychologii stosowanej na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalnością psychologia zdrowia i kliniczna. Ukończyłam także całościowe cykle szkoleniowe w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi oraz w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi tj.:

  • Certyfikat psychoterapeuty nr 53/2021 Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu dający mi możliwość samodzielnego prowadzenia psychoterapii;
  • Cykl szkoleniowy Terapia Rodzin w PIE dający praktyczne umiejętności pracy z rodziną, parami, dziećmi i młodzieżą;
  • RTZ – Racjonalna Terapia Zachowania dla osób z chorobą nowotworową;
  • Specjalistyczne kursy dotyczące takich obszarów jak: depresja, trauma, samobójstwa, zaburzenia odżywiania i psychosomatyczne, lęki społeczne i fobie, psychoterapia następstw stresu, trudności wychowawcze.

Od 2005 roku pracuję w w.w. obszarach, skupiając się na zasobach i mocnych stronach klientów, pomagam znaleźć najlepsze rozwiązania, wspieram w procesie zmiany w pożądanym przez klienta kierunku;

Jednocześnie doskonalę swoje umiejętności zawodowe i dzielę się wiedzą z innymi, uczestnicząc aktywnie w konferencjach naukowych i superwizjach.

Moim ulubionym tematem wykładów i warsztatów są sny – odkrywanie ich metaforycznego znaczenia może przyspieszyć proces zdrowienia, powrotu do równowagi życiowej;

Jestem pomysłodawcą i współautorką cyklu wywiadów telewizyjnych udostępnionego na kanale You Tube pt. „Z psychologią za pan brat”. Korzystam z wiedzy zdobytej także na studiach filologicznych i pedagogicznych. Uważam, że te trzy dziedziny ściśle się ze sobą wiążą i dają szerszą perspektywę humanistyczną na życie ludzkie, możliwości rozwoju i pokonywania trudności. Jestem dumna z klientów, którzy podjęli trud i wyzwanie aby poszukać innych dróg dla siebie i najbliższych.

Agnieszka Rędzikowska

Psycholog, psychoterapeuta w procesie szkolenia

Ewelina Wnuk

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog

Kieruję się m.in. takimi wartościami jak użyteczność i działanie ku zdrowiu. Ważne jest dla mnie by ze swoją wiedzą i doświadczeniem móc się przydać konkretnej osobie z konkretną sprawą. Dlatego też w zależności od potrzeb pacjenta korzystam z podejścia psychodynamiczego (najczęściej w kontakcie indywidualnym) oraz podejścia systemowego (częściej w przypadku par i rodzin).

Podstawowym narzędziem mojej pracy jest rozmowa i powstająca w jej wyniku relacja, którą cechuje atmosfera zaufania, bezpieczeństwa, swobody myśli i wypowiedzi, braku oceniania, a celem której jest poznawanie siebie, określanie swoich potrzeb, osiąganie zmian np. ulgi w objawach, poprawy jakości życia i satysfakcji w relacjach z ludźmi.

W rozumieniu pacjenta i zgłaszanych przez niego trudności bliskie jest mi myślenie, że w dążeniu do szeroko rozumianej poprawy, pomaga zajmowanie się zarówno wewnętrznym światem przeżyć i myśli, jak i przyglądanie się obecnym oraz przeszłym relacjom.

Jestem absolwentką psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyłam całościowy pięcioletni kurs Psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego kierownikiem naukowym jest prof. dr hab. Med. Bogdan de Barbaro. Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywałam realizując m.in. studia podyplomowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza z zakresu seksuologii, szkolenia w Polskim Instytucie Ericksonowskim, kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W zawodzie pracuję od 2008 roku. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Kieruję się standardami etycznymi i wytycznymi Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, do którego należę oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.