Nasz zespół

Bogna Sobczak

Bogna SobczakJestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam studia magisterskie z zakresu psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz czteroletnie certyfikowane szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Poradni Psychologicznej Szpitala im. WAM w Łodzi oraz w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. W  Gabinecie Psychoterapii prowadzę psychoterapię pacjentów doświadczających różnego rodzaju kryzysów życiowych, cierpiących z powodu depresji, zaburzeń lękowych (lęku społecznego, napadów paniki, fobii, lęku uogólnionego), zaburzeń adaptacyjnych czy nadmiernego stresu.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa i Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Regularnie poszerzam swoje kompetencje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W czasie wolnym od pracy amatorsko biegam, czytam kryminały oraz prowadzę bloga o tematyce psychologicznej: zostalampsychologiem.pl

Ewelina Paul

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

Tytuł magistra psychologii zdobyłam w 2012 roku, studiując na Uniwersytecie Łódzkim (numer dyplomu: 195204). Umiejętności psychoterapeutki osób dorosłych szlifowałam podczas czteroletniego szkolenia w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie (status szkolenia: ukończone, status certyfikacji: w trakcie).

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in. podczas praktyk i wolontariatu w SPZOZ im. Babińskiego w Łodzi. Zajmowałam się również aktywizacją zawodową osób chorujących psychicznie, zagrożonych izolacją i wykluczeniem społecznym, w Środowiskowym Domu Samopomocy „Przystań” przy Stowarzyszeniu Pomost w Łodzi.

W Gabinecie Psychoterapii współpracuję z osobami doświadczającymi: zaburzeń nastroju, w tym stanów depresyjnych, lęków (lęku społecznego, napadów paniki, fobii, lęku uogólnionego), bólu o charakterze psychosomatycznym, kryzysów i trudnych doświadczeń życiowych.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa i Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Interesuje mnie rozszerzanie moich kompetencji w szkoleniach z zakresu terapii schematów czy opartej na akceptacji i zaangażowaniu (ACT) oraz mindfullness.

W wolnym czasie uwielbiam piec ciasta, żonglować słowem i dobrą kawę!

Magdalena Brzozowicz

Psycholog, psychoterapeuta, pedagog, filolog

Jestem absolwentką pięcioletnich magisterskich studiów z psychologii stosowanej na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalnością psychologia zdrowia i kliniczna. Ukończyłam także całościowe cykle szkoleniowe w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi oraz w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi tj.:

  • Certyfikat psychoterapeuty nr 53/2021 Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu dający mi możliwość samodzielnego prowadzenia psychoterapii;
  • Cykl szkoleniowy Terapia Rodzin w PIE dający praktyczne umiejętności pracy z rodziną, parami, dziećmi i młodzieżą;
  • RTZ – Racjonalna Terapia Zachowania dla osób z chorobą nowotworową;
  • Specjalistyczne kursy dotyczące takich obszarów jak: depresja, trauma, samobójstwa, zaburzenia odżywiania i psychosomatyczne, lęki społeczne i fobie, psychoterapia następstw stresu, trudności wychowawcze.

Od 2005 roku pracuję w w.w. obszarach, skupiając się na zasobach i mocnych stronach klientów, pomagam znaleźć najlepsze rozwiązania, wspieram w procesie zmiany w pożądanym przez klienta kierunku;

Jednocześnie doskonalę swoje umiejętności zawodowe i dzielę się wiedzą z innymi, uczestnicząc aktywnie w konferencjach naukowych i superwizjach.

Moim ulubionym tematem wykładów i warsztatów są sny – odkrywanie ich metaforycznego znaczenia może przyspieszyć proces zdrowienia, powrotu do równowagi życiowej;

Jestem pomysłodawcą i współautorką cyklu wywiadów telewizyjnych udostępnionego na kanale You Tube pt. „Z psychologią za pan brat”. Korzystam z wiedzy zdobytej także na studiach filologicznych i pedagogicznych. Uważam, że te trzy dziedziny ściśle się ze sobą wiążą i dają szerszą perspektywę humanistyczną na życie ludzkie, możliwości rozwoju i pokonywania trudności. Jestem dumna z klientów, którzy podjęli trud i wyzwanie aby poszukać innych dróg dla siebie i najbliższych.

Ewelina Wnuk

Psycholog, psychoterapeuta