O mnie

Bogna SobczakJestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam studia magisterskie z zakresu psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz czteroletnie certyfikowane szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Na co dzień pracuję m.in. w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, gdzie otaczam opieką psychologiczną pacjentów i ich bliskich. Ponadto pracuję terapeutycznie z osobami doświadczającymi różnego rodzaju kryzysów życiowych, cierpiących z powodu depresji, zaburzeń lękowych (lęku społecznego, napadów paniki, fobii, lęku uogólnionego), zaburzeń adaptacyjnych czy stresu.

W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa i Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Regularnie poszerzam swoje kompetencje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W czasie wolnym od pracy amatorsko biegam, czytam kryminały oraz prowadzę bloga o tematyce psychologicznej: zostalampsychologiem.pl