Nasz zespół

Bogna Sobczak

Bogna SobczakJestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam studia magisterskie z zakresu psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz czteroletnie certyfikowane szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Poradni Psychologicznej Szpitala im. WAM w Łodzi oraz w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. W  Gabinecie Psychoterapii prowadzę psychoterapię pacjentów doświadczających różnego rodzaju kryzysów życiowych, cierpiących z powodu depresji, zaburzeń lękowych (lęku społecznego, napadów paniki, fobii, lęku uogólnionego), zaburzeń adaptacyjnych czy nadmiernego stresu.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa i Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Regularnie poszerzam swoje kompetencje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W czasie wolnym od pracy amatorsko biegam, czytam kryminały oraz prowadzę bloga o tematyce psychologicznej: zostalampsychologiem.pl

Ewelina Paul

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

Magdalena Brzozowicz

Psycholog, psychoterapeuta, pedagog, filolog

Jestem absolwentką pięcioletnich magisterskich studiów z psychologii stosowanej na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalnością psychologia zdrowia i kliniczna. Ukończyłam także całościowe cykle szkoleniowe w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi oraz w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi tj.:

  • Certyfikat psychoterapeuty nr 53/2021 Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu dający mi możliwość samodzielnego prowadzenia psychoterapii;
  • Cykl szkoleniowy Terapia Rodzin w PIE dający praktyczne umiejętności pracy z rodziną, parami, dziećmi i młodzieżą;
  • RTZ – Racjonalna Terapia Zachowania dla osób z chorobą nowotworową;
  • Specjalistyczne kursy dotyczące takich obszarów jak: depresja, trauma, samobójstwa, zaburzenia odżywiania i psychosomatyczne, lęki społeczne i fobie, psychoterapia następstw stresu, trudności wychowawcze.

Od 2005 roku pracuję w w.w. obszarach, skupiając się na zasobach i mocnych stronach klientów, pomagam znaleźć najlepsze rozwiązania, wspieram w procesie zmiany w pożądanym przez klienta kierunku;

Jednocześnie doskonalę swoje umiejętności zawodowe i dzielę się wiedzą z innymi, uczestnicząc aktywnie w konferencjach naukowych i superwizjach.

Moim ulubionym tematem wykładów i warsztatów są sny – odkrywanie ich metaforycznego znaczenia może przyspieszyć proces zdrowienia, powrotu do równowagi życiowej;

Jestem pomysłodawcą i współautorką cyklu wywiadów telewizyjnych udostępnionego na kanale You Tube pt. „Z psychologią za pan brat”. Korzystam z wiedzy zdobytej także na studiach filologicznych i pedagogicznych. Uważam, że te trzy dziedziny ściśle się ze sobą wiążą i dają szerszą perspektywę humanistyczną na życie ludzkie, możliwości rozwoju i pokonywania trudności. Jestem dumna z klientów, którzy podjęli trud i wyzwanie aby poszukać innych dróg dla siebie i najbliższych.

Alicja Morawska

Psycholog dziecięcy, doradca zawodowy

Jestem psychologiem, specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończyłam studia magisterskie z zakresu psychologii na Uniwersytecie Łódzkim, posiadam uprawnienia pedagogiczne oraz jestem doradcą zawodowym.

Na co dzień pracuję m.in. w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi
w Pabianicach oraz w prywatnym przedszkolu w Łodzi, gdzie obejmuje wsparciem dzieci
i młodzież, udzielam również konsultacji rodzicom.

Pracuje również terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania sprawiającymi problemy wychowawcze,  przejawiającymi zachowania lękowe oraz trudności w odnalezieniu się w środowisku szkolnym/przedszkolnym. Pracuje głównie w oparciu
o metodologię i techniki terapii poznawczo-behawioralnej. Posiadam wiedzę i doświadczenie w diagnozie i terapii uzależnień. Realizuje również doradztwo zawodowe dla dzieci
i młodzieży szkolnej oraz dorosłych.

W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa Regularnie poszerzam swoje kompetencje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W czasie wolnym od pracy zajmuję się ogrodnictwem, dziewiarstwem oraz nordic walking.